Pro tvořivce

-P-

Špatná vlastnost to je PÝCHA,

pyšný člověk z pýchy kýchá.

Tváře naduté jak plný PYTEL,

PYSK našpulený jak zlý mstitel.

NETOPÝR, SLEPÝŠ i květinový PYL,

ti pyšní být neumí,

hádky mezi nimi, ty velmi rychle vyšumí.

To jednou zlaté KOPYTO měla kobyla,

pyšná na něj byla a každému se chlubila.

Jednou však kopytem o kámen zakopla,

KLOPÝTAT začala, jeho barva se otloukla.

Kopyto TŘPYTIT SE přestalo, pryč byl jeho lesk,

kobyla začala ZPYTOVAT svědomí, přepadl ji stesk.

PYKAT za své chování musela tvrdě,

i PÝR se jí smál, jak dopadla bledě.

Smutná kobyla ale začala veselím hýřit,

věděla co dělat- přestat se PÝŘIT i ČEPÝŘIT.

EleM

www.glennharris.com.au